skip to Main Content
Meniu

Pirmieji Lietuvoje įteisinti privatūs detektyvai!

„Detektyvo darbas dažnai reikalauja užmiršti visas netikusias pradžias ir viską daryti iš naujo.“
Agata Kristi

Print
bni-proud-member

Veiklos reglamentavimas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIVAČIOS DETEKTYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMAS

Nr. XII-1615
2015 m. balandžio 16 d.
Vilnius

 ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO

Nr. 5-V-1128
2015 m. gruodžio 9 d.
Vilnius

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Nr. 5-V-1222
2015m. gruodžio 31 d.
Vilnius

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ORGANIZAVIMO, LAIKYMO IR VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Nr. 5-V-1224
2015m. gruodžio 31 d.
Vilnius

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMAS –
VIENA IŠ PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ

Mūsų rekomendacijos
2016 m. birželio 13 d.
Vilnius

Back To Top