Narkotikų testai


Apie mus
Kredo
Paslaugos fiziniams asmenims
Paslaugos verslui
Partneriai
DUK
Spaudoje
Klientų atsiliepimai
Karjera
Įmonės rekvizitai
Kontaktai
Privačios detektyvinės veiklos reglamentavimas
KONTAKTAI
Tel.: +370 5 273 17 88
Mob. tel.: +370 615 98777
El. paštas: info@detective.lt
 Visi kažką žino. Net jei tai yra kažkas ko jie patys nesupranta žiną.

Agata Kristi


LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIVAČIOS DETEKTYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMAS


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIVAČIOS DETEKTYVINĖS VEIKLOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. balandžio 16 d. Nr. XII-1615

Vilnius

Plačiau

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO...

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO, GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, ĮSPĖJIMŲ APIE PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 5-V-1128

Vilnius

Plačiau

DETEKTYVŲ MOKYMO PROGRAMA

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 

2015m. gruodžio 31d. Nr.5-V-1222

Vilnius

Plačiau

DETEKTYVŲ EGZAMINŲ LAIKYMAS

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ORGANIZAVIMO, LAIKYMO IR VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015m. gruodžio 31d. Nr. 5-V-1224

Vilnius

Plačiau

Faktinių aplinkybių konstatavimas – viena iš privačių detektyvų teikiamų paslaugų. 2016-06-13

Faktinių aplinkybių konstatavimas, dažnai kitaip dar vadinamas „teisine fotografija“, yra įstatymo nustatytų teisinių paslaugų subjektų atliktas informacijos fiksavimas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ar kitame laisvos formos dokumente. Faktinių aplinkybių konstatavimo tikslas yra padėti asmenims greitai surinkti įrodomąją galią turinčius įrodymus įvairiose veiklos srityse ar situacijose. Tai pasiekiama tiksliai ir objektyviai užfiksuojant tam tikras bylai reikšmingas aplinkybes, smulkiai aprašant aplinkybes, daiktų ar turto būklę, fiksuojant bet kokius objektyviai matomus arba girdimus įrodymus, įvykių aplinkybes. Faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos ir kitomis vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Toks teisinių paslaugų subjektų parengtas dokumentas yra įstatymo nustatyta informacijos fiksavimo priemonė, todėl ja gali būti remiamasi nagrinėjant įvairius ginčus, reiškiant pretenzijas, ginantis nuo nepagrįstų ar nesąžiningų kito asmens reikalavimų.

 

Privatus detektyvas Romualdas Zaleckis

Plačiau